Cene kurseva

Cene Mathbrotherhood priprema

Prijemni za fakultete: 25000
Mala matura: 40000
Prvi srednje: 35000
Šljaka: 600

Prijemni za fakultete: 25000
Mala matura: 40000
Prvi srednje: 35000
Šljaka: 600

Cene kurseva za Fakultet organizacionih nauka

FON

Matematika1:10000

Matematika2: 10000

Programiranje1:10000

Matematika3: 8000

Verovatnoća: 6500

Statistika: 6500

DMS: 4000

LINS: 3000

Cene kurseva za Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

PMC

PMC

Matematika1: 10000

Verovatnoća: 6000

Matematika1: 10000

Verovatnoća: 6000

Cene kurseva za Ekonomski fakultet

EKOF

EKOF

Matematika:10000

Matematika:10000

Cene kurseva za Saobraćajni fakultet

SAO

SAO

Matematika1:
10000

Matematika2:
10000

Matematika3:
10000

Verovatnoća:
10000

Matematika1:
10000

Matematika2:
10000

Matematika3:
10000

Verovatnoća:
10000

Cene kurseva za Matematički fakultet

MATF

MATF

Analiza1:
20000

Analiza2:
20000

Analiza1:
20000

Analiza2:
20000

Cene kurseva za Mašinski fakultet

MAŠ

MAŠ

Matematika1:
10000

Matematika2:
10000

Matematika1:
10000

Matematika2:
10000

Uplatnica

Cenovnik

NAŠI KURSEVI

Prijemni za fakultete: 25000
Mala matura: 40000
Prvi srednje: 35000
Šljaka: 600
FON
Matematika1:10000
Matematika2: 10000
Programiranje1:10000
Matematika3: 8000
Verovatnoća: 6500
Statistika: 6500
DMS: 4000
LINS: 3000
PMC
Matematika1: 10000
Verovatnoća: 6000
EKOF
Matematika: 10000
SAO
Matematika1: 10000
Matematika2: 10000
Matematika3: 10000
Verovatnoća: 6000
MATF
Analiza1: 20000
Analiza2: 20000
MAŠ
Matematika1: 10000
Matematika2: 10000

© 2019 Mathbrotherhood. All rights reserved.